Ungefär hälften av svenskarna har överviktsproblem eller fetma, något som är problematiskt. Med dålig kosthållning och stillasittande liv drabbas fler och fler och många hard et svårt att bli av med vikten. En hjälp på vägen för många kan vara att tänka över om överviktskirurgi kan vara något för dem, något som allt fler gör och betalar själva för.

För de som hamnat i en ond cirkel där det är svårt att förlora vikt, samtidigt som den nuvarande vikte är ett hot mot hälsan och kanske till och med livet, kan övervikts kirurgi vara ett alternativ. Med nya revolutionerande operationer som Gastric Sleeve exempelvis, har landets skickliga kirurger kunnat göra underverk för många, utan att anatomin ändras lika mycket som med tidigare överviktsoperationer.

Hälften av svenskarna har fetma eller övervikt

Läget i Sverige är faktiskt ganska oroande. Många tror att många andra länder har det värre, och så är det nog. Men det betyder inte att övervikt och fetma är ett problem i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport har ungefär varannan svensk fetma eller övervikt, skriver Dagens Nyheter i en artikel. Där skrivs det även att vi måste bli bättre på att inse att det är samhället och vår moderna levnadsstil som påverkar hälsan, och att en befolkning med viktproblem är ett stort problem för den framtida och nutida folkhälsan. Det gäller att politikerna tänker över åtgärder för att folkhälsan ska bli bättre.

Många agerar själva

Även om politikerna ännu inte gjort några större förändringar för att förbättra folkhälsan, så har Sveriges invånare gjort det. Eller i alla fall endel. Det är nämligen så att Allt fler idag betalar sin egen fetma- eller överviktsoperation och alltså agerar på sin övervikt själva, rapporterar Dagens Medicin. Då är det nästan enbart moderna operationer som Gastric Bypass eller Gastric Sleeve som gäller, och denna typ av operationer ger bättre viktnedgång när det kommer till fetma, än hos andra metoder.

Vad räknas egentligen som fetma eller övervikt?

Att ha fetma eller övervikt som är farlig för dig är en stor skillnad mot att ha några extrakilon bara, det är viktigt att poängtera för att normalviktiga personer inte ska oroas över vikten. Enligt Vårdguiden är ett vanligt mått för att mäta om man har fetma att använda sig utav BMI, som bygger på kroppen förhållande mellan längd och vikt. Men denna metod kan också vara missvisande.